Migratie in cijfers en in rechten 2018 (Myria)

In dit jaarlijkse rapport analyseert Myria de migratie-actualiteit en toetst daarbij het beleid en de praktijk aan het respect voor de grondrechten. Myria trekt daarbij conclusies en formuleert beleidsaanbevelingen.

Het rapport biedt niet alleen een verhelderende kijk op de meest opvallende cijfers en demografische trends, het focust ook op drie onderwerpen:

- de recente evolutie van het recht op gezinsleven;

- de implicaties van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in het licht van onder meer de Soedankwestie;

- de rol van de gemeenten als eerstelijnsactor in verblijfsprocedures.