Publicatie datum: 04 juli 2014

Vandaag stelde het Federaal Migratiecentrum het Jaarverslag Migratie 2013 voor. Het rapport brengt thematisch de beschikbare cijfers samen met een overzicht van recente ontwikkelingen en diept een aantal kwesties uit in een juridische analyse.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 01 juli 2014

Na het succes van de eerste editie, hebben het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) een update gepubliceerd van hun gids over Europees recht met betrekking tot asiel, grenzen en immigratie.
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 03 juni 2014

De 7de editie van de EMN Bulletin geeft een overzicht van recente beleidsontwikkelingen op vlak van migratie en internationale bescherming, alsook een overzicht van de recente statistische publicaties.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 23 mei 2014

Het Europese Asielondersteuningsbureau (EASO) heeft zijn jaarverslag voorgesteld.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: GEAS

Publicatie datum: 23 mei 2014

Dit rapport vat jaarlijks verzamelde info samen om een beschrijvende analyse te geven van de situatie in de Lidstaten en om trends te identificeren met betrekking tot het Stockholm Programma.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: Stockholm programma

Publicatie datum: 23 mei 2014

De Europese Commissie publiceerde het 5de Jaarverslag over Immigratie en Asiel en het Begeleidende Werkdocument, met meer informatie en statistieken over de ontwikkelingen op het niveau van de EU en de Lidstaten, deze laatste werd verzameld door het Europees Migratienetwerk (EMN).
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 07 april 2014

Deze Eurostatpublicatie (data in focus) geeft een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen in asielzoeken voor het jaar 2013 in de EU.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 04 april 2014

Het doel van deze publicatie is een praktische ondersteuning te bieden aan de Lidstaten m.b.t. leeftijdsonderzoek.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: leeftijdsonderzoek

Publicatie datum: 20 februari 2014

De EMN bulletin voorziet beleidsmakers en andere betrokkenen van updates van recente ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming op EU niveau en in de lidstaten.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 21 januari 2014

This new KNOW RESET comparative report makes the case for the increased use of resettlement by European countries through national resettlement programmes and common efforts for a harmonized European resettlement programme.
Hoofdthema: International Protection
Trefwoorden: resettlement

Publicatie datum: 23 december 2013

Deze publicatie van Eurostat geeft een overzicht van de asielaanvragen en beslissingen in asieldossiers in de Europese Unie. De cijfers hebben betrekking op het derde kwartaal van 2013, beslissingen van beroepsinstanties worden buiten beschouwing gelaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 11 december 2013

Deze beleidsbrief van SVR, samen met het Duitse Instituut voor Internationale en Veiligheidszaken, stelt een multi-factorenmodel voor die eerlijke opvangquota voor elke Lidstaat kan berekenen, gebaseerd op publiek beschikbare officiële data.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: dublinverordening

Publicatie datum: 04 december 2013

Deze Informatienota geeft een overzicht van de praktijken in 21 geselecteerde Europese landen, ten aanzien van personen die vluchten voor het Syrisch conflict en asiel zoeken in Europa. Daarbij worden verschillende aspecten van het asiel en -opvangproces belicht en vergeleken.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: syrische vluchtelingen

Publicatie datum: 02 december 2013

Dit rapport bespreekt de solidariteitsmaatregelen die de EU voorzien heeft ter ondersteuning van de landen die het zwaarst gebukt gaan onder illegale migratie via de zee en focust op de uitdagingen rond fundamentele rechten die hierbij rijzen.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: Frontex

Publicatie datum: 13 november 2013

EASO heeft het tweede trimestrieel verslag inzake asiel van 2013 gepubliceerd. Daarin geeft ze een overzicht van de belangrijkste asieltrends binnen de EU+ landen.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: EASO

Publicatie datum: 31 oktober 2013

Deze vijfde editie van het EMN Bulletin beschrijft de recente ontwikkelingen inzake asiel- en migratiebeleid op EU en nationaal niveau, ondersteund met relevante statistieken, van juni tot oktober 2013.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 10 oktober 2013

Deze publicatie van Eurostat geeft een overzicht van de asielaanvragen en -beslissingen in eerste aanleg in de Europese Unie voor het tweede trimester van 2013.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 26 september 2013

Dit rapport geeft een overzicht van Europese en nationale ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid voor de periode februari tot juni 2013, alsook statistische informatie, EMN rapporten en andere publicaties, gebeurtenissen en nieuwsitems.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 06 september 2013

Het doel van deze studie is om een overzicht te geven van de organisatie van de opvangstructuren in de verschillende EU lidstaten en goede praktijken te identificeren voor een efficiënt, flexibel en kwalitatief opvangsysteem.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: opvangcrisis

Publicatie datum: 08 augustus 2013

Deze Eurostat publicatie (data in focus) brengt een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen (eerste instantie) van het eerste kwartaal van 2013.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 05 juli 2013

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) stelt zijn jaarverslag voor het referentiejaar 2012 voor.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 04 juli 2013

Produced by the European Court of Human Rights (ECtHR) and the FRA, the Handbook provides an accessible guide to the various European standards relevant to asylum, borders and immigration.
Hoofdthema: Asylum, Migration
Trefwoorden: european law, fundamental rights

Publicatie datum: 04 juli 2013

The FRA Annual Report examines fundamental rights-related developments in many fields, including asylum, immigration and integration, border control and visa policy.
Hoofdthema: Asylum, Migration, Integration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: economic crisis, fundamental rights

Publicatie datum: 03 juli 2013

This report provides statistics, information on the legal framework, the asylum procedure and reception conditions for asylum seekers in Belgium.

Publicatie datum: 25 juni 2013

De publicatie 'International Migration Outlook 2013' over de vooruitzichten op vlak van internationale migratie geeft aan de immigratie naar de OESO-landen met 2% steeg in 2011 t.a.v. het jaar voordien, om zo bijna op 4 miljoen af te klokken. Recente data tonen een vergelijkbare stijging in 2012.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: buitenlandse werknemers