Publicatie datum: 26 mei 2020

Deze studies analyseren de types nationale beschermingsstatussen in België en andere EU-lidstaten, samen met hun voornaamste kenmerken op het vlak van procedures en rechten.
Hoofdthema: Regularisatie, Kwetsbare groepen
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: protection status

Publicatie datum: 26 juni 2018

In dit jaarlijkse rapport analyseert Myria de migratie-actualiteit en toetst daarbij het beleid en de praktijk aan het respect voor de grondrechten. Myria trekt daarbij conclusies en formuleert beleidsaanbevelingen.

Publicatie datum: 14 juni 2013

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2012 is beschikbaar.

Publicatie datum: 28 juni 2012

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding stelde vandaag zijn vijfde Jaarverslag Migratie voor, met data en analyse aangaande verschillende migratiethema's (internationale bescherming, recht op gezinsleven, terugkeer, ...)
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 20 oktober 2011

Het Belgisch EMN NCP heeft de studie over beschermingsstatuten geupdated en laten publiceren. De publicatie werd voorgesteld tijdens de studiedag nav 60 jaar Conventie van Genève die plaatsvond op vrijdag 14 oktober 2011 in Résidence Palace.

Publicatie datum: 23 juni 2011

Hier vindt u het jaarverslag 2010 van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 11 mei 2011

Deze studie van het Centrum voor gelijkheid van kansen (Centrum) gaat dieper in op de socio-economische status van personen die geregulariseerd werden in 1999/2000 en vergelijkt de situatie van de geregulariseerden voor, tijdens en na de regularisatieprocedure.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 11 mei 2011

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) heeft zijn vierde Jaarverslag Migratie voorgesteld. Bij gebrek aan politieke maatregelen, pleit het Centrum voor het derde jaar op rij voor een duurzaam migratiebeleid en reikt het hiervoor een aantal toetsstenen aan.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport