Other government information and services: belgium.be

EMN Bulletin (januari - maart 2018)

De 22ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.

De 22ste editie van het EMN Bulletin biedt een overzicht van recente ontwikkelingen, van januari tot maart 2018) op het Europese en nationale niveau met betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kwetsbare groepen; legale migratie en integratie; het beheer van de Europese buitengrenzen; irreguliere migratie en terugkeer; externe dimensies; en mensenhandel.

Deze editie bevat o.a. informatie over:

Op EU niveau:

  • Publicatie door de Europese Commissie van het vooruitgangsrapport over de Europese Agenda voor Migratie.
  • Voorstel van de Europese Commissie om de regels van het gemeenschappelijke EU visabeleid aan te passen aan de veranderde bezorgdheden op vlak van veiligheid, aan migratie gelinkte uitdagingen en opportuniteiten door technologische ontwikkelingen. 
  • De start van de nieuwe gemeenschappelijke operatie Themis (die operatie Triton vervangt) in de Centrale Middellandse Zee.
  •  …

Op nationaal niveau:

  • BE: Het integratieprogramma in de Duitstalige gemeenschap werd verplichtend voor bepaalde buitenlandse onderdanen.
  • FI: Introductie van een nieuw type verblijfstitel voor startende of groeiende ondernemers. 
  • FR: ontwerp van wet voor migratiemanagement en het effectieve recht op asiel werd voorgelegd aan de Ministerraad.
  • SE: Nationaal Actie Plan voor de strijd tegen prostitutie en mensenhandel voor sexuele en andere doeleinden.
  • ...

Voor meer ontwikkelingen en andere informatie, zie het Bulletin in bovengaand document !

Publication Date:
di 08 mei 2018
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: