EMN Bulletin (juli - september 2016)

De 16de editie van het EMN Bulletin levert recente actuele informatie over migratie en internationale bescherming op Europees en nationaal niveau, inclusief relevante beschikbare statistieken.

De 16de editie van het EMN Bulletin levert informatie over recente ontwikkelingen op Europees en nationaal niveau met betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kwetsbare groepen; legale migratie en integratie; het beheer van de Europese buitengrenzen; irreguliere migratie en terugkeer; en mensenhandel.

Deze editie bevat informatie – onder meer - over:

Op Europees niveau:

  • Officiële lancering van het Europees grens- en kustwachtagentschap.
  • Verslagen van de Commissie aangaande de vooruitgang die werd gemaakt in het kader van de Europese Migratieagenda en aangaande de Verklaring EU-Turkije.
  • Publicatie door de Commissie van de uitgebreide beleidsevaluatie aangaande projecten ter bestrijding van mensenhandel.

Op nationaal niveau:

  • BE: Mogelijke administratieve geldboete van Euro 200,-  voor vreemdelingen bij niet-naleving van bepaalde verplichtingen inzake de verblijfswetgeving.
  • AT: Nieuwe wet aangaande erkenning en beoordeling van in het buitenland verworven kwalificaties, met als doel de integratie op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken (bvb. specifieke procedures voor begunstigden van internationale bescherming).
  • SE: Nieuwe maatregelen om de terugkeer van afgewezen asielzoekers te verbeteren.
  • UK: Lancering van een regeling i.v.m. ‘community sponsorship’. Door deze regeling kan bvb. een geloofsgemeenschap of een liefdadigheidsorganisatie vluchtelingen na hervestiging ondersteunen.

Meer ontwikkelingen en andere informatie in het Bulletin zelf (zie PDF hierboven) !

Publication Date:
zo 13 nov 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: