Onderzoek onder druk. Uitdagingen voor onderzoek naar landeninformatie voor asielaanvragen (Asylos)

We weten verrassend weinig over hoe NGO's en advocaten onderzoek doen in het kader van asielaanvragen. Om deze kloof te dichten, heeft Asylos 20 advocaten en medewerkers van ngo's in België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk geïnterviewd om de uitdagingen van het onderzoek naar bewijs, evenals de mogelijkheden voor het verbeteren van het onderzoeksproces te begrijpen.

Gedegen onderzoek is van vitaal belang voor een succesvolle asielaanvraag. Landeninformatie wordt gebruikt om specifieke elementen in asielaanvragen te ondersteunen. Aangezien asielzoekers vaak de documenten missen die een gevaar van vervolging bij terugkeer bewijzenvertrouwen ze op de informatie uit hun landen van herkomst om de nood aan internationale bescherming te staven.

Het zoeken naar landeninformatie in het tijdperk van internet, big data en social media biedt vele nieuwe mogelijkheden. Echter, uit het rapport blijkt dat er ook vele uitdagingen zijn. Na een gesprek met wettelijke vertegenwoordigers in Europa, hebben de onderzoekers van Asylos geconstateerd dat er gemeenschappelijke uitdagingen zijn waarmee zij worden geconfronteerd:

  • Alle respondenten waren het eens dat er te weinig middelen zijn om aan gedegen landeninformatie-onderzoek te doen. Het gebrek aan financiering heeft negatieve gevolgen. Soms is er geen budget om een academische expert in te huren om een casus te bestuderen, in andere gevallen wordt de zoektocht overgelaten aan de asielzoekers zelf.
  • Er is een gebrek aan methodologieën voor landeninformatie-onderzoek. De manieren waarop juridische vertegenwoordigers nu onderzoek voeren, lopen sterk uiteen.
  • Juridische vertegenwoordigers vinden dat de algemene databases te weinig specifieke informatie bevatten. Vaak hangen asieldossiers af van zeer gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld over culturele kwesties die vaak ontbreken in de algemene rapporten.
  • Het gebrek aan transparantie in overheidsinformatie wordt vaak als een probleem beschouwd door personen die zich bezig houden met de verdediging van de rechten van asielzoekers.
  • Toegang tot de rechterlijke uitspraken in Europa, die mogelijk nuttig zijn om de impact van de bronnen te kunnen evalueren, is vaak moeilijk als gevolg van verschillen in de publieke toegang en taalbarrières.

U kunt de publicatie ook downloaden op de website van Asylos.

Publication Date:
wo 15 feb 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: