Statistisch overzicht asiel in 2016 (CGVS)

In 2016 is het aantal asielaanvragen in België meer dan gehalveerd ten opzichte van 2015. Maar het aantal beslissingen dat door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) werd genomen, was nog nooit zo hoog.

1. 18.710 asielaanvragen in 2016, meer dan halvering ten  opzichte van 2015

In 2016 dienden 18.710 personen een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken: meer dan een halvering ten opzichte van 2015 toen de DVZ 44.760 asielaanvragen registreerde. Deze daling zien we ook in de meeste landen van de Europese Unie en is hoofdzakelijk het gevolg van het sluiten van de route van Turkije naar Griekenland.
 

2. Meer dan 22.000 beslissingen genomen door het CGVS, 30 % meer dan in 2015. Dit is een record voor het CGVS

In 2016 nam het CGVS in totaal 22.207 beslissingen voor 27.678 personen. In vergelijking met het aantal beslissingen in 2015 - 16.929 - is dit een stijging van meer dan 30 %. Nooit eerder nam het CGVS zoveel beslissingen in een jaar. Dit is het gevolg van belangrijke personeelsstijgingen, interne efficiëntiemaatregelen en een grote inzet van de medewerkers.

In 2016 oordeelde het CGVS in 57,7 % van de eindbeslissingen dat de asielzoeker daadwerkelijk bescherming nodig had. Het gaat in totaal om 12.089 beslissingen, voor 15.478 personen (inclusief minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen).

  • 45,8 % van de beslissingen waren beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus. Deze status wordt toegekend aan personen die hun herkomstland hebben verlaten omdat ze vervolging vrezen omwille van hun nationaliteit, ras, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.
     
  • 11,9 % van de beslissingen waren beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige schade lopen.
     

3. Uitdaging voor 2017: het wegwerken van de achterstand

De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Begin 2016 bedroeg deze werklast 11.305 asieldossiers. Gezien de hoge asielinstroom in 2015 steeg de werklast tot 18.375 dossiers in april 2016. Sindsdien daalt de werklast. Eind 2016 bedroeg de werklast 14.815 dossiers.

Meer informatie vindt u terug op de website van het CGVS.

Publication Date:
vr 06 jan 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: