Hervestiging en humanitaire admissieprogramma's in Europa - what works? (EMN)

Deze EMN studie biedt een overzicht van beleid en praktijk inzake hervestiging, humanitaire admissie en private sponsorship programma's in de EU en Noorwegen

Achtergrond

In de nasleep van de humanitaire crisis in verband met de aanhoudende burgeroorlog in Syrië, hebben de lidstaten hun inspanningen opgevoerd om bescherming te bieden als een duurzame oplossing voor groepen vluchtelingen, om internationale solidariteit te implementeren en om te zorgen voor veilige, legale wegen voor migratie. In dezelfde periode is ook het aantal lidstaten dat hervestigingsprogramma's opzet, gestaag toegenomen. Dit toont de betrokkenheid om de afspraken die op EU-niveau bereikt werden, uit te voeren. De laatste jaren hebben ook een groei van in particuliere sponsoring initiatieven gekend, zowel in het aantal lidstaten dat dergelijke regelingen heeft geïmplementeerd  als in het aantal personen dat toegelaten werd.

Belgische studie

De studie onderzoekt het beleid en de praktijken met betrekking tot hervestiging van vluchtelingen in België. En hoewel het Belgische hervestigingsprogramma nog zeer recent is en de omvang van het programma eerder bescheiden is, hebben de nationale hervestigingspartners een aantal uitdagingen en goede praktijken geïdentificeerd.

Deze studie toont onder meer aan dat:
 

  • Selectie- en culturele oriëntatiemissies door CGVS en Fedasil in de toevluchtlanden als zeer belangrijk worden beschouwd.
  • De onvoorspelbaarheid van de operaties omwille van een aantal factoren, zoals de capaciteit van lokale partners in de toevluchtlanden om activiteiten te ondersteunen, de vertraging in de uitgifte van uitreisvergunningen door autoriteiten van het gastland en de beschikbare opvangplaatsen in België, belangrijke gevolgen heeft voor de datum van aankomst van hervestigde vluchtelingen en voor de planning en de uitvoering van de volgende stappen in de hervestigingsproces.
  • Het basisintroductieprogramma in de opvangcentra en de bijkomende, op maat gemaakte, oriëntatie- en integratie ondersteuning door twee partner-NGO's voor een periode van maximaal twee jaar, als goede praktijken worden beschouwd.
  • Ondanks de pre- en post-aankomst ondersteuning van de hervestigde vluchtelingen, het beheer van hun verwachtingen over het leven in België heel moeilijk blijft.
  • Er een goede samenwerking is tussen de Belgische hervestigingspartners met regelmatige contacten tijdens de stuurgroep, stakeholders- en coördinatievergaderingen die toelaten om te plannen, te coördineren en ervaringen en kennis te delen met als doel het Belgische hervestigingsprogramma te verbeteren.
  • Some uitdagingen gerelateerd zijn aan de Belgische context in het algemeen en niet beperkt zijn tot de situatie van hervestigde vluchtelingen. Dergelijke uitdagingen zijn het tekort aan betaalbare en adequate huisvesting, de capaciteit van de reguliere hulpverlengingsdiensten en de toegang tot de Belgische arbeidsmarkt.

EU Synthese

De studie helpt bij het identificeren van problemen en succesfactoren voor hervestiging en humanitaire toelatingsprogramma's. Her rapport geeft inzichten om beleidsmakers helpen bij de verdere uitwerking en de ontwikkeling van nationale programma's en gezamenlijke Europese initiatieven, ook met het oog op het leveren van een bijdrage aan de behandeling van mogelijke toekomstige vluchtelingencrisissen en humanitaire noodsituaties.

Dit syntheserapport werd opgesteld op basis van de nationale bijdragen van 24 nationale EMN contactpunten (Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Slowakije, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk).

Publication Date:
wo 30 nov 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: