Publicatie datum:

Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 27 januari 2011

Dit onderzoek, op initiatief van IOM, wou een duidelijk profiel schetsen van de Braziliaanse migranten die in Ierland, Portugal en België verblijven.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 25 januari 2011

Studie van de HIVA-KU Leuven in opdracht van de Vlaamse overheid. Dit rapport onderzocht de gevolgen voor de tewerkstelling van allochtonen in de land- en tuinbouwsector ten gevolge van de wijzigingen die zich in deze sector hebben voorgedaan.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: seizoensarbeid

Publicatie datum: 12 januari 2011

Dit EMN syntheserapport poogt een in een Europees perspectief de bevindingen van 9 landenrapporten (Duitsland, Estland, Griekenland, Letland, Nederland, Oostenrijk,Roemenië, het VK en Zweden) over gezinshereniging samen te vatten.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 28 december 2010

Mevr Joëlle Milquet, vice-eerste minister en Minister for Employment and Equal Opportunities responsible for migration and asylum policy, asked the European Economic and Social Committee to draw up an exploratory opinion on the role of legal immigration in the context of demographic challenges.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Opiniestuk

Publicatie datum: 28 december 2010

Wat is de Belgische benadering aangaande arbeidsmigratie? In deze studie wordt de relatie tussen (het aanpakken van) arbeidsschaarste en het migratiebeleid onder de loep genomen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: thematische studie

Publicatie datum: 05 oktober 2010

IOM-studie: Migratie tussen Rusland en de Europese Unie - Beleidsimplicaties van een studie op kleine schaal van irreguliere migranten
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: migratie

Publicatie datum: 20 januari 2010

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport aangaande Asiel en Migratie 2009 - geeft een overzicht van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in België op het vlak van migratie en asiel. Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: beleidsrapport

Publicatie datum: 01 oktober 2009

Hoe is begeleide terugkeer gedefinieerd? Hoe is vrijwillige terugkeer geïmplementeerd in België en wat is de doelgroep? Deze studie onderzoekt verder de politieke en institutionele context, de wettelijke basis, alsook de beschikbare programma's en gegevens aangaande het onderwerp.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 01 juni 2009

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport aangaande Asiel en Migratie 2008 - geeft een overzicht van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in België op het vlak van migratie en asiel. Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: beleidsrapport

Publicatie datum: 31 maart 2009

Deze studie beschrijft en analyseert de verschillende aspecten van het huidige Belgische asiel- en migratiebeleid. Er wordt ook aandacht besteed aan het verleden en een blik op de toekomst geworpen.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 04 februari 2008

Voorliggend rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2007 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in het referentiejaar.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 23 januari 2008

Voorliggend rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2006 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in het referentiejaar.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 15 januari 2008

Dit rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2005 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in 2005.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 01 december 2006

Wat is het Belgische beleid ten aanzien van hoog-opgeleide werknemers uit niet-Europese landen? Deze studie bespreekt in detail de selectiecriteria, toelatingsvoorwaarden, procedures voor het uitreiken van een arbeidsvergunning en de beschikbare statistische gegevens aangaande het onderwerp.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 30 juni 2006

Deze studie onderzoekt de migratie van studenten en professionals in de gezondheidssector in België. Verschillende onderwerpen gerelateerd aan kwalificaties en aantrekkelijkheid van het onderwijssysteem komen aan bod, alsook de limieten aangaande migratie voor gezondheidswerkers uit derde landen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: arbeidsschaarste

Publicatie datum: 01 november 2005

Wat zijn de rechten van onderdanen van derde landen die illegaal in België verblijven op het vlak van toegang tot medische zorg, huisvesting en sociale zekerheid? Hoe talrijk zijn ze en wat zijn hun problemen. Deze studie focust op deze vragen en maatregelen die in dit verband werden genomen.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: informele economie

Publicatie datum: 04 januari 2005

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport over Asiel en Migratie 2004 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan in België op het vlak van asiel en migratie in 2004.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid