5de Jaarverslag over Immigratie en Asiel (2013)

De Europese Commissie publiceerde het 5de Jaarverslag over Immigratie en Asiel en het Begeleidende Werkdocument, met meer informatie en statistieken over de ontwikkelingen op het niveau van de EU en de Lidstaten, deze laatste werd verzameld door het Europees Migratienetwerk (EMN).

Het 5de jaarverslag over Immigratie en Asiel (2013) gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van immigratie en asiel in 2013.

This report summarizes the Commission's assessment of EU level policy developments on immigration and asylum in 2013.

Het begeleidende Werkdocument geeft een feitelijk overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op Europees en nationaal niveau met betrekking tot migratie en internationale bescherming. Het beslaat de periode 1 januari tot 31 december 2013.

Het verslag is ingeeeld in volgende secties:

  • Internationale bescherming
  • Irreguliere migratie en terugkeer
  • Niet begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen
  • Mensenhandel,
  • Legale Migratie en Mobiliteit
  • Ontwikkeling en Migratie

In een statistische bijlage (hoofdstuk 9) staan de 2013 gegevens over migratie van Eurostat en van de Nationale Contactpunten van het  Europees Migratienetwerk.

Beide documenten zijn enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
vr 23 mei 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: