Evaluatie van de doeltreffendheid van maatregelen ter bevordering van de integratie van slachtoffers van mensenhandel (IOM)

Op basis van meer dan 100 interviews analyseert dit onderzoek de maatregelen ter bevordering van de integratie van slachtoffers van mensenhandel in België, Frankrijk, Hongarije, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Achtergrondinformatie:

Deze evaluatie werd uitgevoerd in het kader van het FIIT-project (Foster and Improve Integration of Trafficked Persons). Dit project werd gefinancieerd door het Europees integratiefonds, het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en een Britse NGO. Het onderzoek vond plaats in vijf lidstaten: België, Frankrijk, Hongarije, Italië en de UK van januari 2012 tot juni 2013.  

Inhoud:

Op basis van meer dan 100 interviews met maatschappelijke dienstverleners, beleidsmakers en voormalige slachtoffers van mensenhandel worden de integratiemaatregelen gericht op slachtoffers van mensenhandel geannalyseerd en vergeleken.

De studie onderzoekt de centrale concepten (mensenhandel en integratie), vergelijkt landspecifieke case-studies over het slachtofferstatuut, veiligheid, onderdak, tewerkstelling, toegang tot sociale zekerheid,...

Er worden eveneens conclusies en aanbevelingen geformuleerd (best practices inzake het wegwerken van obstakels voor de integratie)

Het rapport is enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
di 13 aug 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: