EMN Bulletin (februari 2013 - juni 2013)

Dit rapport geeft een overzicht van Europese en nationale ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid voor de periode februari tot juni 2013, alsook statistische informatie, EMN rapporten en andere publicaties, gebeurtenissen en nieuwsitems.

cover bulletin 4

Download publication

In deze editie van het EMN bulletin vindt u een kwartaaloverzicht van de voornaamste ontwikkelingen van februari 2013 tot juni 2013 op het vlak van legale migratie, internationale bescherming, mensenhandel, grenzen, visa, externe diemensie, irreguliere migratie, terugkeer, integratie en nationaliteitesverwerving.

Op Europees vlak:

 • Conclusies van de JBZ Raad van 6 en 7 juni 2013 aangaande de toetreding van de EU tot het EVRM, de finalisering van het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem, en de ontwikkelingen inzake de bescherming van vluchtelingen uit Syrië.
 • Conclusies van de JBZ RAad, van 7 en 8 maart 2013 inzake grenscontrole.
 • Eurostat meest recente statistieken aangaande tewerkstelling
 • De stand van zaken van de EMN rapporten (werkprogramma 2013)
 • Verschillende belangrijke arresten van het Europees Hof van Justitie
 • De aaname in het EP van het nieuwe asielacquis, waarbij de nieuwe standaarden en termijnen worden vastgelegd voor de behandeling van asielaanvragen.
 • De aanpassing van de Europese akkoorden met betrekking tot visafacilitering met Oekraïne en Moldavië.
 • Het vierde kwartaalrapport van Frontex en de Westelijke Balkan "Annual Risk Assessment".
 • enz...

Op nationaal vlak:

 • Het OESO rapport aangaande de rekrutering van buitenlandse werknemers in Duitsland.
 • Het stijgende aantal asielaanvragen in Polen
 • De wijzigen van de Oostenrijkse nationaliteitswet
 • enz...

Meer informatie over de Europese en nationale ontwikkelingen over asiel en migratie zijn te vinden in de Bulletin.

Publication Date:
do 26 sep 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: