Beschrijvende analyse van de impact van het Stockholm Programma

Dit rapport vat jaarlijks verzamelde info samen om een beschrijvende analyse te geven van de situatie in de Lidstaten en om trends te identificeren met betrekking tot het Stockholm Programma.

Het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft, door middel van de Annual Policy Reports, tussen 2010 en 2013 beschrijvende informatie en statistieken verzameld over de acties van de Lidstaten die relevant zijn voor het Stockholm Programma (2010/C115/01) in het kader van migratie, internationale bescherming en mensenhandel.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Toegang tot Europa in een geglobaliseerde wereld
  • Een Europa van verantwoordelijkheid, solidariteit en partnerschap in migratie en asiel zaken
  • Een Europa dat beschermt: bescherming tegen ernstige en georganiseerde misdaad
  • Slotopmerkingen

Het rapport kan eveneens geconsulteerd worden op de webstie van de Europese Commissie via deze link.

Het rapport is enkel in het Engels beschibaar.

Publication Date:
vr 23 mei 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: