Brain Waste aangepakt: Strategieën om de erkenning van buitenlandse kwalificaties te verbeteren (MPI)

Dit rapport onderzoekt welke hindernissen internationaal mobiele professionelen mogelijks ondervinden, de beleidsmaatregelen die genomen werden om ze te overwinnen en de lessen die overheden kunnen trekken uit ervaringen van het huidige beleid.

Het rapport (1) verduidelijkt de betekenis van "erkenning" in gereguleerde en niet-gereguleerde beroepen, (2) stelt beoordelingsprocedures voor opgeleide buitenlandse professionals, die hun bekwaamheden willen aantonen, voor en (3) onderzoekt politieke samenwerkingsmechanismen, opgericht om gemeenschappelijke standaarden te hanteren, opdat minder nood zou zijn aan case-by-case beoordelingen. Verder (4) analyseert het rapport hinderpalen en uitdagingen omtrent de erkenning van buitenlandse kwalificaties en (5) de door het beleid ontwikkelende aanpak om die erkenning te verbeteren.

Het rapport besluit dat er verschillende beloftevolle beleidsmaatregelen genomen zijn om de toegang tot een beroep te vergemakkelijken voor opgeleide buitenlanders (bv. informatiediensten, flexibelere beoordelingscriteria, enz.). Vooral aangaande niet-gereguleerde beroepen kunnen een beter beleid voor integratie op de arbeidsmarkt  en algemene diensten, die aangepast zijn aan de noden van overgekwalificeerde immigranten met ongewone opleidingsachtergrond, een belangrijke rol spelen om de tewerkstelling van deze immigranten te verbeteren. Wat gereguleerde beroepen betreft, is er voldoende ruimte om de voorwaarden te vereenvoudigen, zowel op nationaal niveau als via internationale samenwerking. Het rapport onderstreept ook dat er nood is aan veel meer gegevens over de kosten en voordelen van mogelijke tussenkomsten in beleidsbeslissingen.

Het rapport werd opgesteld voor het Project over Immigratie, Kunde en Mobiliteit in de Transatlantische Arbeidsmarkt van het Instituut voor Migratiebeleid, gesubsidieerd door de Europese Unie. "Erkenning van getuigschriften" staat momenteel op de EU Agenda. De hervorming van de richtlijn, die de erkenning van getuigschriften in gereguleerde beroepen regelt, is volop bezig. Daarbij gaat de aandacht onder andere naar het verder verminderen van de hindernissen voor Intra-EU mobiliteit binnen deze beroepen.

Publication Date:
ma 12 aug 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: