Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2012 (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Rascismebestrijding)

Op 15 oktober heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Rascismebestrijding haar 16e Jaarverslag over mensenhandel en mensensmokkel voorgesteld.

Het verslag concentreert zich op de slachtoffers van mensenhandel en -smokkel en dan vooral op het  principe van niet-bestraffing.

Ondanks de Europese Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, die de niet-bestraffing van slachtoffers vooropstelt, leert de praktijk dat in België nog ruimte voor verbetering is op dit punt.

Maria-Graza Giammarinaro, de speciaal-vertegenwoordiger voor mensenhandel bij de OVSE en Freddy Roosement, Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, sluiten de Focus af, met hun eigen bijdragen.

Het verslag presenteert ook de evoluties van mensenhandel en de strijd tegen mensenhandel.

For the Centre, these annual reports act as a tool to assess and give impetus to the Belgian policy in the fight against trafficking in and smuggling of human beings. The Centre thus fulfils its legal remit by taking on the de facto role of “national rapporteur on trafficking in human beings”.

Voor het Centrum dienen deze jaarverslagen als een middel om het Belgisch beleid te schetsen en te stimuleren in de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. Het Centrum vervult zo haar wettelijke taak, door de facto de rol van 'nationaal rapporteur voor mensenhandel' op te nemen.

Het verslag is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

 

Publication Date:
wo 13 nov 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: