EMN Bulletin (februari - mei 2014)

De 7de editie van de EMN Bulletin geeft een overzicht van recente beleidsontwikkelingen op vlak van migratie en internationale bescherming, alsook een overzicht van de recente statistische publicaties.

Download publication

Deze 7de editie van het EMN bulletin bevat informatie over: 

 • Algemene beleidsontwikkelingen, waaronder de nieuwe regelgeving voor het financiële meerjarenplan 2014-2020 van Binnenlandse Zaken en de strategische visie van de Commissie inzake toekomstige beleidsprioriteiten.
 • Legale migratie, waaronder: het vijfde jaarverslag over immigratie en asiel, de mededeling inzake de implementatie van de EU Blue Card Richlijn, de aanname van de Seizoenswerkersrichtlijn, de inwerkingtreding van de ICT Richtlijn, alsook nationale ontwikkelingen op het vlak van economische migratie (bvb. verlenging van de "talent route" in de UK) en op het vlak van migratie van studenten (bvb. nieuwe wet die studenten in Zweden een verlengd verblijf toekent na afstuderen om werk te zoeken).
   
 • Internationale bescherming en asiel, waaronder het UNHCR Asylum Trends 2013 rapport, het EASO rapport mbt leeftijdsbepaling in Europa, alsook verschillende nationale ontwikkelingen (bvb. de evaluatie van het opvangsysteem in Frankrijk, humanitaire visa voor en hervestiging van Syriërs in Oostenrijk/Ierland en Duitsland).
   
 • Strijd tegen mensenhandel, waaronder de recente EMN studie aangaande de identificatie van slachtoffers van mensenhandel in asielprocedures en terugkeerprocedures.
   
 • Schengen, grenzen en visa, waaronder voorstellen en rapportering aangaande "slim visa beleid" voor econmische groei. Verder ook nationale ontwikkelingen (bvb. het in voege treden van de Biometrische Immigratiewet in Nederland.
   
 • Externe dimensie, waaronder mobiliteitspartnerschap tussen de EU en Tunesië, alsook andere akkoorden en projecten (bvb. project tussen Nederland en Rwanda).
   
 • Irreguliere migratie en terugkeer, waaronder de Mededeling aangaande de implementatie van de Werkgever Sanctierichtlijn, de Mededeling over het EU Terugkeerbeleid, het FRA rapport over de criminalisering van migranten in een irreguliere situatie, Frontex trainingen van grenswachters, alsook verschillende nationale ontwikkelingen (bvb. gemeenschappelijke standaarden en regels voor gesloten centra in Spanje).
   
 • Integratie en nationaliteit: waarbij onder andere het rapport wordt vermeld aangaande de implementatie van het Europese kader voor nationale programma's voor de integratie van Roma. Verder ook een aantal nationale ontwikkelingen (bvb. aanbevelingen om de integratie van vrouwelijke migranten in Frankrijk te verbeteren, creatie van integratiebeleid in Slovaijke, etc...).

Meer informatie over de bovenvermelde documenten en andere thema's kan worden gevonden in het  7th EMN Bulletin. (Enkel in Engels beschikbaar)

Publication Date:
di 03 jun 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: