Wereld Migratie Rapport 2013: Het welzijn en de ontwikkeling van de migrant (IOM)

Het Wereld Migratie Rapport 2013: Het welzijn en de ontwikkeling van de migrant, is het zevende rapport binnen de reeks 'Wereld Migratie Rapport' (WMR) van het IOM. In deze editie staan de migrant en de positieve en negatieve effecten van migratie op zijn persoonlijk welzijn, centraal.

Image World Migration Report 2013

Download publication

Context

De meeste rapporten, waarin migratie aan ontwikkeling gekoppeld wordt, concentreren zich op de bredere socio-economische gevolgen van migratieprocessen. De impact van migratie op het individu wordt daarbij meestal over het hoofd gezien. Het WMR 2013 daarentegen focust op de migrant als persoon en bestudeert de mate waarin migratie invloed heeft op de levenskwaliteit en de menselijke ontwikkeling, en dit vanuit verschillende dimensies.

Meerwaarde van het rapport

Het rapport draagt drievoudig bij tot het wereldwijde debat rond migratie en ontwikkeling:
Ten eerste schetst het een holistischer beeld van ontwikkeling, door het effect van migratie op de menselijke ontwikkeling te onderzoeken, in plaats van zich louter te concentreren op economische ontwikkeling. Ten tweede, maakt het rapport gebruik van bevindingen uit een unieke databron - de Gallup World Poll, uitgevoerd in meer dan 150 landen. Deze data maken het voor het eerst mogelijk om het welzijn van migranten over heel de wereld in kaart te brengen. Ten derde, gaat het rapport na in welke mate migratiecijfers verschillen, in functie van het land van herkomst en bestemming (daarbij worden vier bewegingsstromen in acht genomen: van Zuid naar Noord, van Zuid naar Zuid, Noord naar Noord en van Noord naar Zuid) en wat de gevolgen voor de ontwikkeling zijn.

Inhoud en structuur

De eerste drie hoofdstukken geven een inwijding tot het onderwerp, de globale situatie van migratie en de bestaande literatuur omtrent geluk en subjectief welzijn. Hoofdstuk vier stelt de initiële bevindingen voor van de World Gallup Poll rond het welzijn van migranten. De cijfers worden bekeken vanuit zes kerndimensies van welzijn, waarbij ook de verschillen tussen de vier bewegingsstromen onderzocht wordt. Ten laatste, worden in hoofdstuk vijf conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Het rapport zelf kan hier, gedownload worden, in het Engels, Frans en Spaans.

Publication Date:
wo 18 sep 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: