Rapport aangaande de implementatie van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel door België (GRETA)

Vandaag heeft de Expertengroep inzake de bestrijding van Mensenhandel (GRETA) haar rapport gepubliceerd. Daarin wordt onderzocht welke acties de Belgische overheden ondernomen hebben om mensenhandel te voorkomen en de bestrijden.

Download publication

Uit het rapport, vandaag gepubliceerd door de Expertengroep inzake mensenhandel van de Raad van Europa, blijkt dat de Belgische overheden reeds belangrijke stappen ondernomen hebben om mensenhandel te voorkomen en te bestrijden, maar dat er nog steeds veel werk aan de winkel is.

GRETA is positief over de multidisciplinaire aanpak van de identificatie en doorverwijzing van slachtoffers van mensenhandel in België. GRETA merkt echter op dat België meer aandacht zou moeten schenken aan de handel in kinderen. Verder zou België meer moeten investeren in het trainen van alle direct betrokken actoren, opdat de identificatie van slachtoffers van mensenhandel beter zou verlopen.

GRETA vraagt de overheden om te verzekeren dat de bijstand - die door gespecialiseerde NGO's verleend wordt - aangepast is aan de noden van de slachtoffers, waarbij bijzondere aandacht moet gaan naar kinderen, Belgen en burgers van de Europese Unie. Volgens GRETA moet ook meer gedaan worden om te verzekeren dat kinderen, die slachtoffer zijn van mensenhandel, een verblijfstitel krijgen in functie van hun belangen en niet in functie van hun bereidheid tot medewerking met de overheid. GRETA spoort België eveneens aan om programma's voor bijstand bij de terugkeer te organiseren voor burgers van de Europese Unie.

In het rapport stelt GRETA zich zeer tevreden op over de vastberadenheid van de Belgische overheden om proactief en repressief op te treden tegen zowel mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting als op economische uitbuiting. Er moeten echter nog een aantal aanpassingen gebeuren opdat slachtoffers beter toegang hebben tot en meer zekerheid hebben op vergoeding.

Meer informatie kan gevonden worden in het rapport zelf.

Publication Date:
wo 25 sep 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: