EMN Bulletin (oktober 2013 - februari 2014)

De EMN bulletin voorziet beleidsmakers en andere betrokkenen van updates van recente ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming op EU niveau en in de lidstaten.

cover EMN bulletin

Download publication

De zesde editie van de EMN bulletin bevat informatie van de periode october 2013 tot februari 2014, waaronder de meest recente statistische informatie die beschikbaar is.

De EMN bulletin verschaft informatie over de volgende beleidsdomeinen:

  • algemene politieke ontwikkelingen en evenementen (EU conferenties, publieke consultatierondes, etc...)
  • legale migratie (statistieken, seizoenswerkersrichtlijn, nationale ontwikkelingen, etc...)
  • internationale bescherming (statistieken, EMN syntheserapport aangaande de organisatie van opvangfaciliteiten, EASO rapport mbt asielstromen van de Westelijke Balkanlanden, nationale ontwikkelingen, etc...).
  • strijd tegen mensenhandel (Europese en nationale ontwikkelingen)
  • Schengen, grenzen en visa (Lampedusa, patrouilles op de Middellandse Zee, FRA rapporten, Eurosur, visa waiver opschortingsmechanisme, visa liberaliseringsdialogen met Rusland, Moldavië en Turkije, nationale ontwikkelingen, etc...).
  • Irreguliere migratie en terugkeer (FRAN rapport van Frontex en andere statistieken, readmissieakkoord EU met Turkije, Frontex gedragscode voor terugkeeroperaties, nationale ontwikkelingen, etc...).
  • integratie en nationaliteitsverwerving (statistieken, Raadsaanbevelingen aangaande de integratie van Roma, European Integration Forum meeting, nationale ontwikkelingen, etc...)
  • andere EMN producten en nationale conferenties

Meer informatie vindt u in het EMN bulletin. 

 

Publication Date:
do 20 feb 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: