EMN Bulletin (juni - oktober 2013)

Deze vijfde editie van het EMN Bulletin beschrijft de recente ontwikkelingen inzake asiel- en migratiebeleid op EU en nationaal niveau, ondersteund met relevante statistieken, van juni tot oktober 2013.

In dit nummer, vindt je onder andere beleidsontwikkelingen van juni tot oktober 2013 op vlak van legale migratie, internationale bescherming, mensenhandel, grensbeleid, visa, externe betrekkingen, illegale migratie en terugkeer, integratie en burgerschap, zoals:

Op EU niveau en daarbuiten:

  • De resultaten van de JBZ-Raad Vergadering van 7 en 8 oktober;
  • De opmeting van vaardigheden van volwassenen;
  • Eurostat statistieken omtrent verblijfsvergunningen, toegekend in 2012;
  • de EMN studies "Het aantrekken van hoog gekwalificeerde en gekwalificeerde derdelanders" en "De Intra-EU mobiliteit van derdelanders";
  • Het ontwerp-rapport van het LIBE Comité over het voorstel van Richtlijn over de voorwaarden van toegang en verblijf voor derdelanders, met het oog op onderzoek, studie, uitwisseling van studenten, bezoldigde en onbezoldigde stages, vrijwilligerswerk en au-pairing;

Op nationaal niveau:

  • De recente toetreding van Kroatië tot de EU;
  • De publicatie van het derde Italiaanse Jaarlijks Verslag over de arbeidsmarkt en migranten;
  • De voorstelling van de Nederlandse aanbeveling "Make it in the Netherlands", die het belang onderstreept van het aantrekken en behouden van getalenteerde buitenlandse studenten.

Meer ontwikkelingen en verdere informatie kan je vinden het bijgevoegde Bulletin.

Publication Date:
do 31 okt 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: