Publicatie datum: 21 oktober 2015

In zijn Jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel stelt Myria kwalitatieve en kwantitatieve data voor over deze fenomenen, juridische analyses en aanbevelingen. Het rapport van 2015 focust in het bijzonder op slachtoffers van kindhuwelijken en gedwongen huwelijken en slachtoffers van loverboys.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: mensenhandel

Publicatie datum: 25 september 2013

Vandaag heeft de Expertengroep inzake de bestrijding van Mensenhandel (GRETA) haar rapport gepubliceerd. Daarin wordt onderzocht welke acties de Belgische overheden ondernomen hebben om mensenhandel te voorkomen en de bestrijden.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: mensenhandel

Publicatie datum:

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft net zijn nieuwe jaarverslag 2010 laten verschenen rond mensenhandel en mensensmokkel
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: mensenhandel