Publicatie datum: 01 juni 2009

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport aangaande Asiel en Migratie 2008 - geeft een overzicht van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in België op het vlak van migratie en asiel. Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: beleidsrapport

Publicatie datum: 31 maart 2009

Deze studie beschrijft en analyseert de verschillende aspecten van het huidige Belgische asiel- en migratiebeleid. Er wordt ook aandacht besteed aan het verleden en een blik op de toekomst geworpen.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 04 februari 2008

Voorliggend rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2007 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in het referentiejaar.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 23 januari 2008

Voorliggend rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2006 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in het referentiejaar.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 15 januari 2008

Dit rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2005 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in 2005.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 01 september 2007

Het voornaamste objectief van dit rapport is om statische trens aangaande internationele migratie en asiel te beschrijven in België (referentiejaren 2004 en 2005)
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten

Publicatie datum: 01 december 2006

Wat is het Belgische beleid ten aanzien van hoog-opgeleide werknemers uit niet-Europese landen? Deze studie bespreekt in detail de selectiecriteria, toelatingsvoorwaarden, procedures voor het uitreiken van een arbeidsvergunning en de beschikbare statistische gegevens aangaande het onderwerp.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 30 juni 2006

Deze studie onderzoekt de migratie van studenten en professionals in de gezondheidssector in België. Verschillende onderwerpen gerelateerd aan kwalificaties en aantrekkelijkheid van het onderwijssysteem komen aan bod, alsook de limieten aangaande migratie voor gezondheidswerkers uit derde landen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: arbeidsschaarste

Publicatie datum: 01 november 2005

Wat zijn de rechten van onderdanen van derde landen die illegaal in België verblijven op het vlak van toegang tot medische zorg, huisvesting en sociale zekerheid? Hoe talrijk zijn ze en wat zijn hun problemen. Deze studie focust op deze vragen en maatregelen die in dit verband werden genomen.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: informele economie

Publicatie datum: 31 mei 2005

Hoe is het opvangsysteem in België voor asielzoekers ontwikkeld? Wat zijn de doelstellingen en verantwoordelijkheden, de sterktes en de zwaktes? Deze studie behandelt deze vragen en richt zich voornamelijk op de situatie waarin de asielzoekers, waaronder minderjarigen, zich bevinden.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: accomodatie

Publicatie datum: 04 januari 2005

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport over Asiel en Migratie 2004 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan in België op het vlak van asiel en migratie in 2004.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid