Terugkeer en emigratie van asielzoekers vanuit België - REAB: jaarraport 2011(IOM)

Het REAB Jaarverslag 2011 geeft een overzicht van de ontwikkelingen en trends inzake AVRR (Bijstand bij vrijwillige terugkeer en re-integratie) en van het terugkeerbeleid in België.

In 2011 werden in België de activiteiten op het vlak van bijstand bij vrijwillige terugkeer en re-integratie geconsolideerd en uitgediept. Zo werden er speciale benaderingen ten aanzien van kwetsbare groepen (niet-begeleide minderjarigen, medische gevallen, slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting) geïmplementeerd. Er werden speciale programma's uitgewerkt voor asielzoekers die verblijven in opvangcentra.

In 2011 maakten een hoog aantal migranten gebruik van de bijstand bij terugkeer via het REAB-programma (Return and Emigration of Asylum-seekers ex Beglium (REAB). In 2011 zijn er 3.358 (op 4.230 migranten die waren geregistreerd binnen het REAB-programma) teruggekeerd naar 92 verschillende landen. Dit is een stijging met 14 procent ten opzichte van 2010.  

Meer informatie over het REAB programma, vrijwillige terugkeer, bijstand, de partners van REAB, en de activiteiten van IOM Brussels kunnen worden geraadpleegd in dit jaarverslag.

Het rapport kan eveneens in drie talen worden geraadpleegd op de IOM website.

Publication Date:
di 21 aug 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: