Vrouwen en meisjes die een conflict ontvluchten (UNHCR)

Deze paper: "Women and and Girls fleeing conflict: Gender and the interpretation and application of the 1951 refugee convention" werd uitgebracht in de context van een project rond de ontwikkeling van richtlijnen voor personen op de vlucht voor een gewapend conflict.

Over deze publicatie:

Vrouwen en meisjes op de vlucht voor een gewapend conflict kennen een aantal obstakels om de vluchtelingenstatus te bekomen. Deel 2 van deze paper onderzoekt de gevolgen van een conflict voor vrouwen en meisjes, waarbij blijkt dat, hoewel er individuele verschillen zijn, er ook gemeenschappelijke problemen zijn.

De studie beantwoordt de volgende vragen:

  • kan geweld gericht tegen vrouwen en meisjes in een conflict worden omschreven als willekeurig? ( en bijgevolg niet als vervolging in de zin van de Conventie van Genève?)
  • Kan een vrouw of meisje op de vlucht voor een conflict toegemoet komen aan de definitie van vluchteling?
  • Welke problemen ondervinden vrouwen en meisjes bij hun verzoek om de vluchtelingenstatus? En zijn deze problemen verschillend van vrouwen die mishandeling ontvluchten in vredestijd?

 

Auteur: Valerie Oosterveld, University of Western Ontario Faculty of Law, Canada.

De publicatie is enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
do 11 okt 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: