Globaal Rapport over mensenhandel 2012 (UNODC)

"The Global Report 2012" geeft een overzicht van trends inzake mensenhandel op mondiaal, regionaal en nationaal niveau. Het rapport bevat ook landenprofielen voor elk van 132 landen waarop dit rapport betrekking heeft.

Cover Page of the UNODC Global report 2012

Download publication

In het kader van het Globaal actieplan, geeft de Algemene Vergadering van de VN het mandaat aan UNODC gegeven om een algemeen verslag over mensenhandel om de twee jaar te publiceren, te beginnen in 2012.

Mensen worden over de hele wereld verhandeld en worden het slachtoffer van seksuele uitbuiting, dwangarbeid, gedwongen bedelarij, kleine criminaliteit, het verwijderen van organen en andere vormen van uitbuiting. Tussen 2007 en 2010 werden slachtoffers uit ten minste 136 landen aangetroffen in 118 landen wereldwijd. Door de wijdverspreidheid van het fenomeen, en het verborgen karakter van misdrijven inzake mensenhandel is het moeilijk om de omvang van het probleem in kaart te brengen.

Veel landen hebben onlangs een wet aangenomen die mensenhandel als een specifiek misdrijf strafbaar stelt. Echter, de definities van mensenhandel variëren, evenals de capaciteit om daders en slachtoffers op te sporen. Er is een algemene toename van het aantal vervolgingen en veroordelingen wereldwijd, maar de algemene strafrechtelijke respons op de mensenhandel blijkt nog steeds zeer zwak.

Het rapport is enkel in het Engels te consulteren.

 

Publication Date:
wo 02 jan 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: