Visabeleid als migratieinstrument - EU syntheserapport (EMN)

Dit syntheserapport vat de voornaamste bevindingen samen van de nationale rapporten voor de EMN-studie over visabeleid als migratiekanaal. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de nationale contactpunten van 21 lidstaten van de EU.

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan wat het verband is tussen visabeleid en migratie managment en wat het effect is van het visabeleid, zowel op het vlak van het stimuleren van legale migratie als het voorkomen van irreguliere migratie. De studie gaat over de periode van 2004 tot 2011 en er worden statistieken beschikbaar gesteld tot eind 2010.

Dit EMN onderzoek heeft aangetoond dat in de meeste lidstaten, voor wat betreft de D-visa (zogenaamde nationale visa) er een sterk verband is tussen visabeleid en migratiebeleid. Dit niet enkel in het kader van het beheer van migratie in de zin van controle over de toegangsvoorwaarden, maar ook om legale migratie te bevorderen en irreguliere migratie te voorkomen. Slechts in een paar lidstaten (Oostenrijk, Finland en Zweden) wordt het visabeleid en het migratiebeleid strikt gescheiden gehouden, waarbij visa zijn voorbehouden voor kort verblijf (toerisme, zakenreizen, ..) terwijl verblijfsvergunningen worden uitgereikt voor lang verblijf zoals sudies, tewerkstelling en gezinshereniging.

De studie biedt ook inizichten in de factoren die het succes beïnvloeden van het visumbeleid om legale migratie te faciliteren en irreguliere migratie te voorkomen.

De studie toont ook de impact van het EU acquis aan op het nationale visabeleid in de lidstaten. Zo ondervonden de 10 nieuwe EU lidstaten (zonder Bulgarije en Roemenië) in het bijzonder, dat de toetreding tot het Schengengebied, hun mogelijkheden om een onafhankelijk visabeleid te voeren gevoelig hebben ingedijkt.

Het EMN syntheserapport en de nationale rapporten kunnen hier worden opgeladen.

Publication Date:
vr 26 okt 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: