Transnationale activiteitein van migranten in België. Factor van integratie of van terugtrekking in de de eigen groep? (Koning Boudewijnstichting)

Dit onderzoek brengt inzicht in de verscheidenheid van transnationale activiteiten door mensen van Chinese, Congolese, Marokkaanse en Turkse origine die in België verblijven.

Zijn de transnationale activiteiten een factor van terugtrekking in de eigen groep of in tegenstelling een factor die de integratie van migranten bevordert? Brengen zij de banden van loyaliteit van de migranten ten opzichte van de samenleving in het gastland in het gedrang? In welke mate houdt het integratiebeleid dat uitgaat van een permanente vestiging van migranten in het land van bestemming, rekening met hun toenemende mobiliteit? Welke voordelen halen de migranten uit die activiteiten en
wat is de spin-off voor het land van herkomst?

Dit zijn enkele van de vragen die zijn behandeld door de onderzoekers van het ‘Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations’ van de Universiteit van Luik, aan wie de Stichting dit onderzoek heeft toevertrouwd en die zij bedankt voor hun oordeelkundige antwoorden en hun toekomstgerichte bedenkingen.

De slotconclusie luidt dat het niet is omdat migranten activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op hun land van herkomst dat ze niet meer investeren in hun gastland. Integendeel, uit de ervaringen van veel respondenten blijkt dat ze na het verhogen van hun economisch kapitaal en het verwerven van een zekere status binnen hun gemeenschap en de Belgische maatschappij, meer vertrouwen hebben in
hun gastland en hun activiteiten vaak heroriënteren.

Meer informatie kan worden gevonden in de studie in het Frans en in het Nederlands.

Publication Date:
vr 03 aug 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: