Publicatie datum: 13 november 2013

EASO heeft het tweede trimestrieel verslag inzake asiel van 2013 gepubliceerd. Daarin geeft ze een overzicht van de belangrijkste asieltrends binnen de EU+ landen.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: EASO

Publicatie datum: 31 juli 2012

Het eerste jaarverslag van EASO beschrijft de operationele activiteiten van het eerste werkingsjaar van EASO en gaat in op verschillende aspecten zoals de internatioale ontwikkelingen, de instrumenten van EASO en het EASO-netwerk. Het rapport bevat ook statistische gegevens.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: EASO