2011 Jaarverslag over de situatie van asielzoekers in de EU en de activiteiten van EASO

Het eerste jaarverslag van EASO beschrijft de operationele activiteiten van het eerste werkingsjaar van EASO en gaat in op verschillende aspecten zoals de internatioale ontwikkelingen, de instrumenten van EASO en het EASO-netwerk. Het rapport bevat ook statistische gegevens.

Download publication

Tijdens het eerste werkingsjaar van het Europees Asiel Ondersteuningsbureau (EASO) stond asiel hoog op de politieke agenda van de Europese Unie. Internationale gebeurtenissen, zoals de "Arabische Lente" brachten grote onverwachte migratiestromen teweeg.

In het jaarverslag van 2011 wordt een overzicht gegeven van de EASO-activiteiten, waaronder de missies van de asielondersteuningsteams, opleidingen door EASO, COI, waarschuwingsmechanisme (early warning) en samenwerking met andere partners.

Het jaarverslag becommentarieert ook een aantal arresten van het Hof van Justitie, het EHRM en nationale rechtspraak waarbij het belang van jurisprudentie bij de interpretatie van de Europese asielregelgeving wordt besproken.

Meer informatie vindt u in het EASO persbericht en het volledige jaarverslag.

Het jaarverslag is enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
di 31 jul 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: