Asielaanvragen en beslissingen in asieldossiers in de EU27: eerste kwartaal 2012 (Eurostat)

Deze Eurostat publicatie (data in focus) brengt een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen (eerste instantie) van het eerste kwartaal van 2012.

cover Q1 2012

Download publication

 

Het rapport bevat de volgende vaststellingen:

- Het totale aantal asielaanvragen die werden ingediend in de EU27 voor het eerste kwartaal van 2012 is min of meer vergelijkbaar met het aantal asielaanvragen gedurende het eerste kwartaal van 2011. Er zijn wel 9 000 asielzoekers minder in vergelijking met het laatste kwartaal van 2011.

- België registreerde 7 330 asielaanvragen gedurende de eerste drie maanden van 2012 (11% van het totaal aantal asielaanvragen in de EU-27). Enkel Frankrijk, Duitsland en Zweden registreerden meer asielzoekers. Luxemburg is het land met hoogste aantal asielzoekers in verhouding tot zijn bevolkingsaantal, gevolgd door Zweden en België.

- Afghanistan, Rusland en Pakistan zijn de 3 belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers gedurende het eerste kwartaal in 2012 in de EU-27. Voor België zijn de drie belangrijkste herkomstlanden Afghanistan, Rusland en Guinee.

- Gemiddeld was één op vier asielzoekers in de EU-27 minderjarig tijdens het eerste kwartaal van 2012. De meeste asielzoekers zijn mannen, maar met grote verschillen in hun aandeel naargelang van het land van herkomst.

-  Tabel 6 op pagina 9 van de publicatie geeft aan welke landen de populairste bestemmingslanden zijn in de EU-27 voor de dertig belangrijkse herkomstlanden van asielzoekers.

- Figuur 9 op pagina 11 vergelijkt de uitkomst van de beslissingen in asieldossiers voor de landen die het meest beslissingen namen. Er dient te worden opgemerkt dat niet in elke lidstaat een humanitaire of medische status kan worden toegekend in het kader van een asielprocedure; in sommige landen zijn hiervoor specifieke procedures. Gemiddeld was één op vijf beslissingen in de EU-27 in het kader van een asielaanvraag positief, waarbij een vorm van bescherming werd geboden.  

- Zoals geïllustreerd in figuur 10 en tabel 11 is de uitkomst van een asielbeslissing in de EU-27 sterk afhankelijk van het land van herkomst.

Het rapport met tabellen en figuren kan behalve op deze website eveneens worden geconsulteerd op de Eurostat website.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.


Merk op:
The Eurostat data hebben betrekking op personen en niet op dossiers en betreffen data onder voorbehoud. De cijfers zijn afgerond tot op een eenheid van 5. De data worden aangeleverd door de lidstaten aan Eurostat in overeenstemming met artikel 4 van de statitische richtlijn (EC) 862/2007. 

Publication Date:
do 02 aug 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: