Statistieken 2009 over migratie en internationale bescherming (EMN-Inform)

Deze editie van 'EMN Inform' brengt de belangrijkste bevindingen uit de statistieken 2009 inzake migratie en internationale bescherming, en dit o.b.v. o.b.v. gegevens van 21 lidstaten. Deze statistieken werden verzameld in overeenstemming met Verordening 862/2007 over Migratie-statistieken.

EMN-inform is enkel beschikbaar in het Engels.

Publication Date:
za 30 jun 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: