Asielaanvragen en beslissingen in asieldossiers in de EU27: tweede kwartaal 2012 (Eurostat)

Deze Eurostat publicatie (data in focus) brengt een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen (eerste instantie) van het tweede kwartaal van 2012.

Het rapport bevat de volgende informatie:

- Tijdens het tweede kwartaal van 2012 vroegen bijna 70.000 personen asiel aan in de EU27. Dit is 10% minder in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2011, maar verschilt nauwelijks van het aantal asielaanvragen die werden ingediend in de Europese Unie gedurende het eerste kwartaal van 2012.

- In België werden er in het tweede kwartaal van 2012 6.760 asielzoekers geregistreerd (wat bijna 10% is van het totale aantal asielaanvragen in de EU27. Enkel Frankrijk, Duitsland en Zweden registreerden meer asielaanvragen dan België. In Zweden en Duitsland werden er ongeveer 2000 asielzoekers meer geregistreerd in vergelijking met het tweede kwartaal van 2011. Het aantal asielaanvragen daalde in het tweede kwartaal van 2012 daarentegen drastisch in Italië in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor België is er een lichte afname in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar.

- Malta is het land met hoogste aantal asielzoekers in verhouding tot zijn bevolkingsaantal, gevolgd door Luxemburg, Zweden en België (zie tabel 1 pg.4). Wanneer er rekening wordt gehouden met het bevolkingsaantal dan kan er worden gesteld dat België meer dan vier keer meer asielzoekers registreert dan het Europese gemiddelde.

- Afghanistan (9% van het totaal), Pakistan (6%) en Rusland (6%) zijn de 3 belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers gedurende het tweede kwartaal in 2012 in de EU-27. In absolute cijfers stegen de asielzoekers uit Syrië, Albanië, Georgië en Pakistan het sterkst in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar. Voor België zijn de drie belangrijkste herkomstlanden Afghanistan (14%), Rusland (9%) en Guinee (8%).

- Gemiddeld was bijna één op vier asielzoekers in de EU-27 minderjarig (begeleid en niet-begeleid) tijdens het tweede kwartaal van 2012. Zoals steeds, waren de meeste asielzoekers mannen, maar met grote verschillen in hun aandeel naargelang van het land van herkomst (figuur 8, pg. 7)

- Tabel 6 op pagina 9 van de publicatie geeft aan welke landen de voornaamste bestemmingslanden zijn in de EU-27 voor de dertig belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers. Uit deze tabel kan onder meer worden afgeleid dat 65% van alle asielzoekers uit Syrië in Duitsland of Zweden werden geregistreerd tijdens het tweede kwartaal van 2012. Voor veel belangrijke herkomstlanden behoort België tot de top 5 van populairste landen van bestemming.

- Figuur 9 op pagina 11 vergelijkt de uitkomst van de beslissingen in asieldossiers voor de landen die het meest beslissingen namen tijdens het tweede kwartaal van 2012. Vooral in Duitsland was er een hoog aandeel positieve beslissingen. Zoals geïllustreerd in figuur 10 en tabel 11 is de uitkomst van een asielbeslissing in de EU-27 sterk afhankelijk van het land van herkomst. Terwijl voor Syrië ongeveer 90% van de beslissingen positief was (meestal subsidiaire beschermingsstatus), waren de beslissingen voor Nigeria en Pakistan voor bijna 90% negatief.

 

Het rapport met tabellen en figuren kan behalve op deze website eveneens worden geconsulteerd op de Eurostat website.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.
 

Merk op:
The Eurostat data hebben betrekking op personen en niet op dossiers en betreffen data onder voorbehoud. De cijfers zijn afgerond tot op een eenheid van 5. De data worden aangeleverd door de lidstaten aan Eurostat in overeenstemming met artikel 4 van de statitische richtlijn (EC) 862/2007.

Publication Date:
do 25 okt 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: