Jaarverslag Migratie 2011 (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding stelde vandaag zijn vijfde Jaarverslag Migratie voor, met data en analyse aangaande verschillende migratiethema's (internationale bescherming, recht op gezinsleven, terugkeer, ...)

Cover Jaarverslag Migratie 2011

Download publication

Een blik op de laatste cijfers over migratie toont een voortdurende toename van het aantal immigraties van vreemdelingen sinds het midden van de jaren 1980. In 2010 werden 140.083 immigraties van vreemdelingen (EU-burgers en niet-EU-burgers) naar België geregistreerd. Dat is een stijging van 11% t.a.v. 2009.

Aan niet-EU-burgers werden in 2010 67.653 eerste verblijfstitels afgeleverd. In 42,5% van hen was de reden gezinshereniging, zowat eenzelfde verhouding als in onze buurlanden.

Er werden ook 55.175 emigraties van vreemdelingen opgetekend, wat een positief saldo oplevert van 84.908.

Meer informatie en een samenvatting van het rapport is beschikbaar op de website van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Publication Date:
do 28 jun 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: