Asielaanvragen en beslissingen in asieldossiers in de EU27: derde kwartaal 2012 (Eurostat)

Deze Eurostat publicatie (data in focus) brengt een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen (eerste instantie) in de EU van het derde kwartaal van 2012

Het rapport bevat onder meer volgende informatie: 

- Bijna 89.000 personen verzochten om internationale bescherming in de EU27 gedurende het derde kwartaal van 2012. Dit is ongeveer 12.000 personen meer in vergelijking met hezelfde kwartaal van vorig jaar en is ook aanzienlijk hoger dan het tweede kwartaal van 2012. 

- België registreerde 7.110 asielaanvragen gedurende het derde kwartaal van 2012 (8% van het totaal aantal asielaanvragen in de EU-27). Enkel Duitsland (20.375), Frankrijk (14.765), Zweden (13.375) en UK (7.435) registreerden meer asielzoekers. In Zweden en Duitsland werden er maar liefst 6.000 personen meer geregistreerd gedurende het derde kwartaal van 2012 in vergelijking met vorig jaar. Het aantal personen die bescherming zochten in Italië daalde daarentegen sterk (-53%). Voor België was er een daling van 14% in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. 

- Malta is het land met hoogste aantal asielzoekers in verhouding tot zijn bevolkingsaantal, gevolgd door Zweden, Luxemburg en België (zie tabel 1 pg.4). Wanneer er rekening wordt gehouden met het bevolkingsaantal dan kan er worden gesteld dat België nog steeds aanzienlijk meer asielaanvragen registreert in vergelijking tot het Europese gemiddelde maar het verschil wordt wel kleiner in vergelijking met voorgaande jaren.

 - Voor het eerst is Syrië het belangrijkste herkomstland van asielzoekers in de EU (9% van het totaal), gevolgd door Afghanistan (8%) en Rusland (7%) gedurende het derde kwartaal van 2012. In absolute cijfers stegen de asielaanvragen uit Syrië, Servië en Macedonië het sterkst in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Voor België bestond de top 3 van herkomstlanden uit Afghanistan (11%), Rusland (10%) en Guinee (8%).

- Ongeveer 28% van de personen die bescherming zochten waren jonger dan 18 jaar (begeleide en niet-begeleide minderjarige asielzoekers). Zoals steeds waren de meeste asielzoekers mannen, maar zijn er grote verschillen in de gendersamenstelling naar gelang het land van herkomst (zie figuur 8 op pagina 7).

- Tabel 6 op pagina 9 van de publicatie geeft aan welke landen de voornaamste bestemmingslanden zijn in de EU-27 voor de dertig belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers. Uit deze tabel kan onder meer worden afgeleid dat 70% van alle asielzoekers uit Syrië in Duitsland of Zweden werden geregistreerd tijdens het derde kwartaal van 2012. Voor veel belangrijke herkomstlanden behoort België tot de top 5 van populairste landen van bestemming

- Figuur 9 op pagina 11 vergelijkt de uitkomst van de beslissingen in asieldossiers voor de landen die het meest beslissingen namen tijdens het tweede kwartaal van 2012. Vooral in Zweden was er een hoog aandeel positieve beslissingen. Zoals geïllustreerd in figuur 10 en tabel 11 is de uitkomst van een asielbeslissing in de EU-27 sterk afhankelijk van het land van herkomst. Terwijl voor Syrië ongeveer 90% van de beslissingen positief was (meestal subsidiaire beschermingsstatus), waren de beslissingen voor Pakistan voor bijna 90% negatief en waren voor Servië vrijwel alle beslissingen negatief.

 

Het volledige rapport met tabellen en grafieken kan hierboven worden geraadpleegd, alsook op de Eurostat website.
 
Het volledige rapport is enkel in het Engels beschikbaar

Merk op :
De Eurostat data hebben betrekking op personen en niet op dossiers en betreffen data onder voorbehoud. De cijfers zijn afgerond tot op een eenheid van 5. De data worden aangeleverd door de lidstaten aan Eurostat in overeenstemming met artikel 4 van de statitische richtlijn (EC) 862/2007.

Publication Date:
do 13 dec 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: