Studentenmigratie naar België 2000-2012 (EMN)

Deze onderzoeksopdracht, uitgevoerd door Prof. F. Caestecker (Hogeschool Gent) in opdracht van het EMN onderzoekt de beleidsvoering aangaande internationale studenten en de mate waarin studenten uit derde landen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om te studeren in België.

Het rapport  "Migration of International Students to Belgium 2000-2012" bevat de volgende conclusies:

België heeft, gedurende de afgelopen tien jaar, de mogelijkheden voor inwoners uit derde landen om te studeren in België aan instellingen van hoger onderwijs verhoogd:

  • De transparantie van het Belgische onderwijsaanbod is verbeterd: Belgische instellingen die hoger onderwijs aanbieden werden meer toegankelijk voor buitenlandse studenten; de opleidingsstructuur werd gestandaardiseerd, de erkenning van buitenlandse diploma's is verbeterd, gemeenschappelijke kwaliteitsstandaarden werden ontwikkeld, toegansgelden geharmoniseerd, enz...
  • De mobiliteit van studenten is sterk toegenomen: dit voornamelijk binnen de Europese unie, maar ook op mondiaal vlak, er werden immers meer bilaterale akkoorden afgesloten met derde landen.
  • Studenten kregen de mogelijkheid om een inkomen te verwerven door arbeid gedurende hun verblijf (met uizondering van een aantal beperkende maatregelen voro specifieke groepen). Dit kan tevens de economische integratie verhogen na het beëindigen van de studies.
  • Hoewel de instroom van buitenlandse studenten is verdubbeld tijdens het aflgeopen decenium, kwam er tegelijk een meer selectief recruteringsbeleid bij instellingen van hoger onderwijs, dit ondersteund door regionale en federale overheden.

De toegenomen mogelijkheden voor buitenlandse studenten hebben niet alleen gezorgd voor een toename van het aantal internationale studenten sinds 2000, maar hebben tevens de samenstelling van de studentenpopulatie gewijzigd, waarbij het aandeel van hoogopgeleide studenten uit Azië is toegenomen.

  • Afrika, en in het bijzonder Congo en Marokko, de traditionele leveranciers van buitenlandse studenten in België hebben geen gebruik gemaakt van de toegenomen mogelijkheden en zijn recentelijk voorbijgestoken door studenten uit Kameroen, waar de staat algemeen gezien beter functioneert.
  • In 2007 halveerde de instroom van toegelaten studenten uit China. Vanaf 2007 zijn de studenten uit China, in tegenstelling tot voordien, beter opgeleide studenten die zijn ingeschreven voor een master of een gespecialiseerde master of doctoraat.
  • De studenten uit Noord-Amerika en studenten in het kader van een uitwisselingsprogramma hebben het meest gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden.

Meer gedetailleerde informatie, onder meer over het onderwijssysteem in België, wettelijke en praktische voorwaarden die van toepassing zijn voor internationale studenten, het misbruik van dit migratiekanaal en transnationale samenwerking op dit vlak kunnen worden geraadpleegd in het eigenlijke rapport.

Het onderzoeksrapport is enkel beschikbaar in het Engels.

Publication Date:
wo 03 okt 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: