Misbruik van het recht op gezinshereniging (EMN-Inform)

Deze versie van 'EMN Inform' presenteert de belangrijkste bevindingen van de EMN-focusstudie die hierboven wordt genoemd.

De focusstudie beantwoordt aan een groeiende bekommernis, in het bijzonder bij beleidsmakers maar ook in de media, dat het recht op gezinshereniging kan worden misbruikt als een manier om zich in de EU te vestigen.  De studie dient ook om informatie te verschaffen in het kader van het Groenboek over de richtlijn gezinsherening 2003/86/EC.

EMN-Inform is enkel beschikbaar in het Engels.

Het volledige nationale rapport van België (focusstudie) en het syntheserapport van de verschillende nationale rapporten zijn eveneens beschikbaar.

Publication Date:
vr 29 jun 2012
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: