Jaarverslag vrijwillige terugkeer en reïntegratie 2011 (IOM)

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van IOM aangaande begeleide vrijwillige terugkeer en bijstand na terugkeer.

Het rapport schetst een overzicht aangaande de voornaamste globale activiteiten van IOM inzake vrijwillige terugkeer in 2011, een beschrijving van het concept van vrijwillige terugkeer en reïntegratie, alsook een regionale analyse van best practices en trends in 2011.

Er wordt een specifiek hoofdstuk gewijd aan de wereldwijde IOM-missies gericht op kwetsbare groepen, zoals niet-begeleide minderjarige kinderen en migranten met gezondheidsproblemen.

In het rapport komt ook de van de partnerorganisaties van IOM bij de implementatie van de AVRR activiteiten aan bod en wordt een beeld geschetst van de activiteiten rond het versterken van internationale dialoog en de uitwisseling van goede praktijken.

Tot slot wordt er ook een overzicht geboden van publicaties over vrijwillige terugkeer en bijstand in het land van herkomst door IOM en door externe partners en wordt gedetailleerde statistische informatie aangeboden vanaf het jaar 2000.

Meer informatie omtrent de publicatie kan worden geraadpleegd op de IOM website

Publication Date:
wo 22 aug 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: