De organisatie van het asiel- en migratiebeleid in België (EMN)

Dit rapport van 2012 geeft een overzicht van hoe het asiel- en migratiebeleid is georganiseerd in België. De studie is een update van het rapport van 2008-2009.

De 2012 update van het rapport beschrijft de verschillende aspecten van hoe het asiel- en migratiebeleid is georganiseerd in België.

In het eerste hoofdstuk wordt het doel en de mehtodologie van het rapport beschreven. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het politieke en institutionele kader van asiel en migratie in België, waarbij de verschillende actoren die betrokken zijn op beleidsniveau en op het veld worden beschreven, alsook het wettelijke kader. De "institutional chart" geeft een vereenvoudigde voorstelling van het institutionele kader.

In het derde hoofdstuk wordt een kort historisch overzicht gegeven van hoe het asiel- en migratiebeleid is geëvolueerd sinds de tweede wereldoorlog tot eind 2012. Het rapport bevat ook statistieken, zoals het aantal immigraties naar België gedurende het laatste decenium en de redenen van immigratie.

Het vierde hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende fases van migratieporcedures:

  • toegangsporcedures
  • toelatingsvoorwaarden
  • legaal verblijf (bvb. op basis van gezinshereniging, werknemers, studentenn...)
  • bekomen van de Belgische nationaliteit
  • toegang tot de arbeidsmarkt
  • terugkeer
  • aan links met andere beleidsdomeinen.

Hoofdstuk 5 geeft een korte analyse van de lessen die kunnen worden getrokken uit het asiel- en migratiebeleid en kijkt vooruit naar de toekomst. In de bijlagen wordt een overzicht gegeven van de publicaties en bronnen die werden gebruikt om deze studie uit te voeren.

Aan de hand van de rapporten van de verschillende lidstaten maakt de Europese Commissie overzichtelijke factsheets. Op die manier kan men snel een overzicht krijgen van hoe het asiel- en migratiebeleid is georganiseerd in andere lidstaten. Deze factsheets, samen met de institutionele charts van de andere lidstaten zijn hier consulteerbaar. De volledige nationale rapporten van de andere lidstaten kunnen hier worden geraadpleegd.

Deze publicaties zijn enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
do 15 nov 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: