Praktische maatregelen om irreguliere migratie te verminderen - EU syntheserapport (EMN)

Dit syntheserapport vat de voornaamste bevindingen samen van de nationale rapporten van de EMN studie over praktische maatregelen om irreguliere migratie te verminderen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in 22 lidstaten van de EU.

Over deze studie:

Het verminderen van irreguliere migratie is een prioriteit voor zowel Europese als nationale beleidsmakers. Dit blijkt onder meer uit het feit dat vrijwel alle lidstaten de laatste jaren wetgevende veranderingen hebben doorgevoerd om irreguliere migratie te bestrijden.

Het rapport geeft een overzicht van de resultaten die werden bereikt door diverse lidstaten en de doeltreffendheid van praktische maatregelen, alsook de impact van Europese regelgeving.

Eén van de zaken die naar voorkomt uit dit onderzoek, is dat er geen stereotype bestaat van de irreguliere migrant. Om uiteenlopende redenen belanden mensen in een situatie van irregulier verblijf; bijgevolg kan er geen beleid worden gevoerd dat specifiek gericht is op een specifieke doelgroep.

Dit syntheserapport is enkel beschikbaar in het Engels. De nationale rapporten over dit onderwerp van de verschillende lidstaten kunnen  hier worden geraadpleegd.

Publication Date:
wo 31 okt 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: