Visabeleid als migratieinstrument (EMN Informatiefiche)

Deze EMN informatiefiche analyseert de link tussen visa- en migratiebeleid in lidstaten, in het bijzonder voor wat betreft visa van het lange type (nationale visa).

Deze EMN informatiefiche vat de bevindingen samen van het EMN rapport, waarbij de effecten van het visabeleid op het migratiebeheer werden onderzocht, zowel wat betreft het faciliteren van legale migratie als het voorkomen van irreguliere migratie. Ook werd onderzocht in welke mate verschillende strategieën inzake visabeleid effectief zijn om migratie te beheren en werden uitdagingen en goede praktijken beschreven.

De bevindingen waren de volgende:

  • Er zijn sterke aanijzingen dat er in de meeste lidstaten een verband bestaat tussen het visa- en migratiebleid; dit zowel wat betreft het faciliteren van migratie als het bestrijden van irreguliere migratie.
  • Nationale visa worden in veel lidstaten aangewend om specifieke vormen van legale migratie te stimuleren, zoals econmische migratie, studentenmigratie, hooggeschoolden en migratie van specifieke derde landen. In dat geval worden de visaprocedures afgestemd om de binnenkomst en toelatingsprocedures te vereenvoudigen.
  • De mannier waarop migratie- en visabeleid zijn gelinkt verschilt sterk tussen lidstaten. Er is bijvoorbeeld geen algemeen principe of de migrant van een specifiek derde land het nationale visa of verblijfsvergunning in zijn herkomstland moet aanvragen, dan wel in het land van bestemming.
  • Historische en ad-hoc overwegingen, gelinkt aan omstandigheden en migratietrends hebben de lidstaten beïnvloed inzake de visie over hoe het  visableied migratiestromen kan sturen. Dit resulteert in een veelheid aan vershillen in visa- en verblijfsvergunningvoorwaarden in de verschillende EU lidstaten.

De EMN informatiefiche is enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
do 03 jan 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: