EMN België Annual Policy Event 2019

Op 10 december 2019 organiseert EMN België zijn jaarlijks policy event over asiel en migratie, waarbij recente nationale en EU ontwikkelingen op het vlak van internationale bescherming, legale migratie en integratie en irreguliere migratie en terugkeer worden besproken.

Wat?

Elk jaar organiseert EMN België een policy event waarbij nationale en Europese ontwikkelingen op het vlak van asiel en migratie van het afgelopen jaar onder de loep worden genomen.

 

Wanneer?

10 december 2019, 9:00-17:00.

 

Waar?

Résidence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel

 

Inschrijven?

Klik hier om in te schrijven.

 

Meer informatie?

De conferentie zal aanvangen met een keynote speech door Jean-Louis De Brouwer, die achtereenvolgens directeur was binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor migratiebeleid, tewerkstelling en ontwikkelingshulp en die momenteel lezingen geeft en directeur European Affairs Programme is bij het Egmont Instituut.

In de sessie over internationale bescherming zal een kort overzicht van nationale trends gegeven worden aangaande verzoeken voor internationale bescherming en opvang. Vervolgens zal Ward Lutin van EASO een uiteenzetting geven over de operationele bijstand aan lidstaten die aan de buitengrenzen liggen en de ontschepingen. Tot slot zal de recente EMN publicatie over begunstigden van internationale bescherming die terugkeren naar hun land van herkomst worden voorgesteld en zal een vergelijkende reflectie worden geboden door Duitsland.

In de namiddag zullen de recente ontwikkelingen aangaande legale migratie en integratie in België worden voorgesteld, alsook een vergelijking van het beleid op het vlak van economische migratie in de verschillende gewesten. Verder zal de aankomende EMN studie over "Pathways to citizenship" worden voorgesteld door professor Patrick Wautelet.

In de laatste sessie over irregulier migratie en terugkeer, worden eerst ook de cijfermatige trends toegelicht en zal Myria het rapport voorstellen over migranten in transit op weg naar het VK. Tot slot zal de focus worden gelegd op de nexus tussen migratie, terugkeer en ontwikkelingssamenwerking.

Een meer gedetailleerd programma kunt u hieronder downloaden.