Country Factsheet België 2017 (EMN)

Deze ‘Country Factsheet’ bevat beknopte informatie over de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming die in België in 2017 plaatsvonden, alsook recente statistieken.

De ‘Country Factsheet’ biedt een feitelijk overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2017. Deze factsheet is gebaseerd op het jaarlijks beleidsrapport van het EMN over asiel en migratie in België 2017. 

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Legale migratie en mobiliteit
  • Internationale bescherming
  • Niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen
  • Integratie
  • Irreguliere migratie
  • Terugkeer
  • Maatregelen tegen mensenhandel
  • Externe dimensie van het migratiebeleid

De factsheet bevat ook een interessante statistische bijlage.

De ‘Country Factsheets’ van de andere Lidstaten vindt u hier terug.

Publication Date:
do 06 sep 2018
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: