Publicatie datum: 10 maart 2021

Hoe zorgen de lidstaten voor de bescherming van kinderen bij migratieprocedures en welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot voogdij, huisvesting, overgang naar volwassenheid en nog veel meer? Dit rapport van het Europees Migratienetwerk (EMN), gepubliceerd op 10 maart 2021, brengt de stand van zaken in 2019 in kaart met betrekking tot de aanbevelingen die zijn vastgelegd in de mededeling van de Europese Commissie over de bescherming van kinderen in migratie van 2017.

Publicatie datum: 26 juli 2019

This brochure is entitled 'Action for Europe. EU projects to enhance security and effectively manage migration' and provides a snapshot into how some Union actions are addressing today’s migration and security challenges. It showcases the work being done. The snapshot is complemented by factsheets on individual Union actions.
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: Report
Trefwoorden: AMIF

Publicatie datum: 26 juli 2019

This report provides a quantitative overview of migration in rural areas for the entire EU. It contributes to raising awareness of the poorly studied phenomenon of migration to EU rural areas, which is often neglected in research and policies.
Hoofdthema: Cross-sectional, Integration, Economic migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: agriculture

Publicatie datum: 26 oktober 2018

The European Commission has published the new "Feasibility study on sponsorship schemes as a possible pathway to safe channels for admission to the EU". Finalised in October 2018, its outcomes confirm that private sponsorship schemes can efficiently contribute to meeting the goal of promoting safe and legal channels of admission to the EU of those in need of international protection. The Commission will therefore consider ways in which Member States could be best supported in establishing such schemes.
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: Study
Trefwoorden: legal migration

Publicatie datum: 29 mei 2018

This publication takes stock of recent EU developments in the area of asylum, borders and external cooperation on migration.

  Publicatie datum: 01 juli 2017

  This study by the Ethical Journalism Network and the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) aims to understand the prevailing media narratives on migration in different national contexts. It looks at their strengths and shortcomings, and provides some insight into the interplay between editorial lines, political narratives, journalistic approaches and public discourse.
  Hoofdthema: External Dimension
  Publicatietype: Study
  Trefwoorden: media coverage

  Publicatie datum: 28 april 2016

  The purpose of this study is to contribute to the identification and understanding of what it means to be ‘taking into account the gender perspective, to strengthen the prevention of this crime and protection of the victims thereof’ as required in the Art 1 of EU Directive 2011/36/EU.
  Hoofdthema: Vulnerable groups, Smuggling & Trafficking
  Publicatietype: Study
  Trefwoorden: gender, sexual exploitation

  Publicatie datum: 18 februari 2016

  This Eurofund report examines how policies in the areas of migration, the labour market and integration are coordinated within EU Member States, with a specific focus on the role of the social partners and local-level initiatives.
  Hoofdthema: Integration, Migration
  Publicatietype: Report
  Trefwoorden: Eurofund, policy coordination

  Publicatie datum: 05 januari 2016

  Het Actieplan 2015-2020 voorziet in concrete acties om mensensmokkel te voorkomen en te counteren. Acties zijn onder meer het monitoren van verdachte vaartuigen, verhoogde informatie-uitwisseling met financiële instellingen en samenwerking met internet providers en sociale media.

  Publicatie datum: 16 december 2015

  This paper by the European Union Agency for Fundamental Rights seeks to provide guidance to policy makers and practitioners on the use of measures for asylum seekers and people in return procedures that do not unnecessarily deprive them of their right to liberty.
  Hoofdthema: Migration
  Trefwoorden: alternative to detention

  Publicatie datum: 23 mei 2014

  De Europese Commissie publiceerde het 5de Jaarverslag over Immigratie en Asiel en het Begeleidende Werkdocument, met meer informatie en statistieken over de ontwikkelingen op het niveau van de EU en de Lidstaten, deze laatste werd verzameld door het Europees Migratienetwerk (EMN).
  Hoofdthema: Asiel

  Publicatie datum: 04 september 2013

  Dit rapport, door het European Services Network (ESN) en de Migration Policy Group (MPG) gemaakt op vraag van de Europese Commissie, concentreert zich op de verdere ontwikkeling en het gebruik van de Europese indicatoren aangaande de integratie van immigranten.
  Hoofdthema: Integratie
  Publicatietype: Rapport
  Trefwoorden: integratie-indicator

  Publicatie datum: 24 juni 2013

  Het 4de Jaarverslag, dat gepubliceerd werd op 17 juni 2013, analyseert ontwikkelingen op vlak van immigratie en asiel die zich voordeden in 2012 en begin 2013, en het roept op tot een meer coherent EU antwoord. Dit Jaarverslag is tot stand gekomen o.m. op basis van de EMN-Beleidsrapporten 2012.
  Hoofdthema: Asiel
  Trefwoorden: jaarrapport

  Publicatie datum: 20 september 2012

  De strategie werd aangenomen op 19 juni 2012 en bevat een reeks van concrete en praktische maatregelen die bijdragen aan de richtlijn 2011/36/EC en ze verder aanvult. De uiterste omzettingsdatum is 6 april 2013.

  Publicatie datum: 30 mei 2012

  De Commissie publiceert vandaag een verslag over de ontwikkelingen in 2011 op het gebied van immigratie en asiel.
  Hoofdthema: Asiel
  Publicatietype: Rapport

  Publicatie datum: 03 mei 2012

  In een geglobaliseerde economische omgeving is arbeidsmigratie, zowel binnen de EU als tussen de EU en de rest van de wereld, een steeds groter wordende realiteit en noodzaak. De coördinatie van de sociale zekerheid beoogt deze mobiliteiten te faciliteren.
  Hoofdthema: Economische migratie
  Trefwoorden: sociale zekerheid

  Publicatie datum: 29 februari 2012

  Het Risico Analyse Netwerk van Frontex (FRAN) heeft zijn derde kwartaalrapport van 2011 uitgegeven (juli–september 2011).
  Hoofdthema: Migratie

  Publicatie datum: 29 februari 2012

  Deze publicatie in opdracht van DG Tewerkstelling en Sociale Zaken van de Europese Commissie biedt een beschrijvende en analytische evaluatie van het gebruik van sociale zekerheidssystemen door migranten in 19 Europese lidstaten.
  Hoofdthema: Economische migratie
  Publicatietype: Studie

  Publicatie datum: 15 februari 2012

  Het onderzoeksrapport brengt een checklist aan die als doel heeft om lidstaten bij te staan in de ontwikkeling van best practices inzake terugkeer. Deze checklist werd ontwikkeld op basis van best practices in verschillende landen.
  Hoofdthema: Kwetsbare groepen

  Publicatie datum: 08 februari 2012

  Deze Eurostat publicatie brengt een overzicht van asielaanvragen en beslissingen voor het tweede kwartaal van 2011.
  Hoofdthema: Asiel
  Publicatietype: Rapport
  Trefwoorden: Eurostat

  Publicatie datum: 19 januari 2012

  Dit rapport onderzoekt de omzetting van de Richtlijn 2005/71/EG voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog om wetenschappelijk onderzoek.
  Hoofdthema: Economische migratie
  Publicatietype: Rapport
  Trefwoorden: visa voor wetenschappelijk onderzoek

  Publicatie datum: 21 december 2011

  Eurostat stelt een nieuw statistisch rapport voor waarbij verschillende kenmerken van migratenpopulaties in Europa worden besproken.
  Hoofdthema: Statistieken
  Publicatietype: Rapport

  Publicatie datum: 27 september 2011

  Deze Eurostat publicatie biedt een gedetailleerd overzicht van asielaanvragen en beslissingen in de EU27 voor het eerste kwartaal van 2011.
  Hoofdthema: Internationale bescherming
  Trefwoorden: Eurostat

  Publicatie datum: 05 september 2011

  In 2009 verwelkomen de EU lidstaten zo'n 2.3 miljoen nieuwe staatsburgers via uitgereikte vergunningen (met 'nieuwe staatsburgers' bedoelt men niet-Europese burgers). Dit cijfer vertegenwoordigt een daling van 0.2 miljoen vergeleken met 2008.
  Hoofdthema: Economische migratie
  Publicatietype: Rapport
  Trefwoorden: Eurostat

  Publicatie datum: 23 augustus 2011

  Hier kan een overzichtslijst geconsulteerd worden van EMN Ad-Hoc Query compilaties.
  Hoofdthema: Ad hoc vragen