Migranten in Europa. Een Statistisch portret van eerste en tweede generatie migranten.

Eurostat stelt een nieuw statistisch rapport voor waarbij verschillende kenmerken van migratenpopulaties in Europa worden besproken.

Cover of the Eurostat-publication on Migrants in Europe

Download publication

Deze Eurostat publicatie levert uitgebreide informatie aangaande demografische en socio-econmische kenmerken van migranten. Hieronder worden de voornaamste vaststellingen opgesomd:

  • De participatie aan de arbeidsmarkt van migranten van de eerste generatie is minder gunstig dan de participatie van eigen onderdanen. Het verschil tussen de twee groepen is voornamelijk te verklaren door een aanzienlijk lagere terwerkstellingsgraad bij migrantenvrouwen, voornamelijk bij de groep met minstens één kind. 
  • Aanhoude hoge werkeloosheidsgraad van migranten bemoeilijkt de integratie in de arbeidsmarkt. De hogere werkeloosheidsgraad is er zowel voor mannen en vrouwen, als voor alle onderwijsniveau's; waarbij ook voor hoger geschoolden.
  • Grote groepen migranten zijn tewerkgesteld in een job die niet in overeenstemming is met hun onderwijsniveau.
  • Migranten hebben gemiddeld genomen een lager inkomen en voornamelijk migranten van buiten de EU hebben een aanzienlijk verhoogd risico op armoede en sociale uitsluiting, zelfs al zijn ze tewerkgesteld. Het risico is groter voor huishoudens met kinderen.

Meer informatie op de Eurostat website

Publication Date:
wo 21 dec 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: