Mededeling van de Commissie over de externe dimensie aangaande de coördinatie van sociale zekerheidssystemen

In een geglobaliseerde economische omgeving is arbeidsmigratie, zowel binnen de EU als tussen de EU en de rest van de wereld, een steeds groter wordende realiteit en noodzaak. De coördinatie van de sociale zekerheid beoogt deze mobiliteiten te faciliteren.

Over deze mededeling:

Deze mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, ECOSOC en het Comité voor de Regio's heeft vier doelstellingen:

  • Aantonen dat migranten en bedrijven van derde landen, die in de EU vaak als eenzelfde categorie worden gezien, verschillende sociale zekerheidssystemen kennen. Dit zorgt voor obstakels voor binnenkomst in de EU, vrij verkeer en het verlaten van de EU;
  • Samenwerking tussen lidstaten stimuleren zo dat een meer gestroomlijnde aanpak inzake de afstemming van sociale zekerheidssystemen met derde landen kan worden ontwikkeld;
  • De verschillende mechanismen oplijsten waarbij de EU regelgeving reeds een impact heeft op de externe dimensie en richting geven aan de juridische relatie tussen EU regelgeving en nationale bilaterale akkoorden;
  • De bestaande componenten van de gemeenschappelijke EU aanpak beschrijven en voorstellen formuleren om dit verder te ontwikkelen.

Deze mededeling van de Commissie is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Meer achtergrondinformatie kan worden gevonden op deze website.

Publication Date:
do 03 mei 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: