Het gebruik van EU indicators voor integratie van migranten

Dit rapport, door het European Services Network (ESN) en de Migration Policy Group (MPG) gemaakt op vraag van de Europese Commissie, concentreert zich op de verdere ontwikkeling en het gebruik van de Europese indicatoren aangaande de integratie van immigranten.

Achtergrond

Dit rapport is gebaseerd op onderzoek, uitgevoerd door een ad-hoc onderzoeksteam, onder leiding van MPG, met medewerking van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van Migratiebeleid (ICOM) uit Wenen.

De oorspronkelijke resultaten werden voorgesteld in discussienota's, die voorafgaand besproken werden binnen de Europese Commissie en de Nationale Bureau's voor Integratie (NBI's). Vervolgens werden de resultaten tijdens drie seminaries in de loop van 2012  bediscussieerd door ongeveer 300 gouvernementele en niet-gouvernementele actoren, die actief zijn rond integratie, en academici uit alle 27 Lidstaten én Noorwegen.

Enkele bevindingen

  • Er zijn drie centrale beleidsdoelen voor het gebruik van integratie-indicatoren: inzicht in de integratiecontext en cijfers omtrent de integratie van immigranten, de evaluatie van beleidsresultaten en het implementeren van integratie in het algemeen beleid. Geen enkele van deze beleidsdoelen is gelijk.
  • In verschillende landen zijn integratiecijfers gekoppeld aan dezelfde kernaspecten van de immigrantenpopulatie, de algemene context en het nationaal beleid. De eventuele verschillen tussen landen onderling zijn vaak te wijten aan dezelfde soorten invloedsfactoren, die in het ene land sterker aanwezig kunnen zijn dan in het andere. Een beschrijvende analyse zou tot een beter begrip van nationale en lokale situaties kunnen leiden.
  • De Zaragoza-indicatoren zijn relevant voor de integratie van immigranten en dus ook de ontwikkeling van het beleid op verschillende overheidsniveau's. Vragen rond langdurig verblijf en naturalisatie zijn belangrijk voor integratie en kunnen door indicatoren gevat worden.
  • Een meer gestructureerde en regelmatigere opvolging van integratie op EU niveau wordt het best bereikt door verder gebruik te maken van reeds bestaande nationale en Europese mechanismen voor dataverzameling. Eurostat en nationale instellingen werken aan verbeteringen op vlak van beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data.

Meer details in de publicatie.

Publication Date:
wo 04 sep 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: