Studie over actieve participatie van migranten

Deze publicatie in opdracht van DG Tewerkstelling en Sociale Zaken van de Europese Commissie biedt een beschrijvende en analytische evaluatie van het gebruik van sociale zekerheidssystemen door migranten in 19 Europese lidstaten.

European Commission

Download publication

 

Deze studie werd opgesteld door het Institute for the Study of Labor en het Economic and Social Research Institute (ESRI) in opdracht van het EU programma voor tewerkstelling en sociale solidariteit -PROCESS.

De studie brengt een assessment over sociale zekerheid en toegang tot sociale diensten aan migranten.

De wederzijdse interacties tussen migratiebeleid en sociale bijstand programma's worden onderzocht.

Er wordt verder ook een vergelijkende analyse gemaakt in 19 landen tussen eigen onderdanen en immigranten aangaande de mate waarin gebruik wordt gemaakt van het sociale welvaartsysteem.

De positie van tewerkgestelde migranten tijdens de economische crisis wordt belicht en in het bijzonder de situatie van illegaal tewerkgestelde migranten komt aan bod.

De volledige tekst kan worden geraadpleegd op de website van  Europese Commissie.

Het document is enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
wo 29 feb 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: