EU Actieplan tegen mensensmokkel (2015-2020)

Het Actieplan 2015-2020 voorziet in concrete acties om mensensmokkel te voorkomen en te counteren. Acties zijn onder meer het monitoren van verdachte vaartuigen, verhoogde informatie-uitwisseling met financiële instellingen en samenwerking met internet providers en sociale media.

Dit eerste actieplan voorziet in concrete acties om mensensmokkel te voorkomen en te counteren, terwijl tezelfdertijd de mensenrechten gerespecteerd worden.  Het is gebaseerd op een multidisciplinaire benadering, waarbij actoren en instellingen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak bij betrokken worden.  Het dekt alle fases en types van migrantensmokkel en alle migrantenroutes.

Het Actieplan moet gezien worden in de bredere context van EU inspanningen om de grondoorzaken van irreguliere migratie aan te pakken, in samenwerking met landen van herkomst en transitlanden, en preventie van dodelijke slachtoffers door smokkelaars en mensenhandelaars.

Het plan voorziet in:

  • Versterkte politiële en gerechtelijke reacties, met inbegrip van een herziening van relevante EU wetgeving tegen 2016, het opmaken van een lijst van verdachte vaartuigen en monitoring van deze vaartuigen, ondersteuning aan lidstaten voor het slepen van verdachte boten, samenwerking met financiële instellingen, de vestiging van een uniek contactpunt voor mensensmokkel in elke lidstaat en het in het leven roepen van een Eurojust thematische werkgroep.
  • Betere informatiegaring en - uitwisseling, zoals de detachering van migratie liason officers naar bepaalde  EU delegaties in derde landen, versterking van JOT MARE als informatiehub over smokkel, ontwikkeling van de Afrika-Frontex intelligence community, meer aandacht voor strijd tegen gebruik van internet door smokkelaars. 
  • Verhoogde aandacht voor smokkel en bijstand, zoals organisatie van preventiecampagnes over de risico's van mensensmokkel in derde landen, verhoogde strijd tegen illegale tewerkstelling, preciezere richtlijnen voor grenswachten en consulaire diensten, ....
  • Verhoogde samenwerking met derde landen, zoals het opzetten of versterken van samenwerkingsmechanismen en het financieren van relevante acties en strategieën.

Gelieve het actieplan te raadplegen voor meer details.

 

Publication Date:
di 05 jan 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: