Eurostat statistics in focus: 25 % meer asielaanvragen in de EU-27 gedurende het tweede kwartaal van 2011 in vergelijking met voorgaand jaar

Deze Eurostat publicatie brengt een overzicht van asielaanvragen en beslissingen voor het tweede kwartaal van 2011.

Het rapport komt tot de volgende vaststellingen:

- Er was een sterke stijging van het aantal asielzoekers in het tweede kwartaal van 2011. Er waren zo'n 25% meer asielaanvragen in de EU-27 in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien.

- De drie belangrijkste landen van bestemming voor asielzoekers: Frankrijk, Duitsland en België waren goed voor ongeveer de helft van alle asielzoekers in de EU-27 in het tweede kwartaal van 2011 (met respectievelijk 14 505, 10 820 en 7 160 asielzoekers).

- De drie voornaamste herkomstlanden waren Afghanen, Russen en Irakezen met respectivelijk 6 460, 3 900 en 3 465 asielaanvragen

- Bijna acht op de tien van de  68 890 asielzoekers in de EU-27 waren jonger dan 35 jaar. Zo'n 30% van de asielzoekers zijn vrouwen, maar voor bepaalde herkomstlanden zoals Bangladesh of Tunesië is slechts 5% van de asielzoekers een vrouw.  

- Er werden 56 980 beslissingen (eerste instantie, beroepsprocedures niet meegeteld) genomen door de lidstaten van de EU gedurende het weede kwartaal van 2011. Hierbij werd geoordeeld dat in ongeveer 1 op 4 gevallen er effectief nood was aan internationale bescherming.  

Het volledige rapport met interessante tabellen en grafieken kan hier worden geconsulteerd of op de Eurostat website

Deze publicatie is enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
wo 08 feb 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: