De EU strategie inzake de uitroeing van mensenhandel 2012-2016

De strategie werd aangenomen op 19 juni 2012 en bevat een reeks van concrete en praktische maatregelen die bijdragen aan de richtlijn 2011/36/EC en ze verder aanvult. De uiterste omzettingsdatum is 6 april 2013.

Op 19 juni 2012 heeft de Europese Commisie de "EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings (2012-2016)” aangenomen. De strategie bevat vijf prioriteiten:

1. betere identificatie en bescherming van slachtoffers
2. verhoogde vervolging van mensenhandelaars
3. ontwikkeling van programma's ter bescherming van kinderen
4. het opzetten van nationale eenheden voor de handhaving
5. de vorming van gemengde onderzoekseenheden, waaronder specialisten van nationale overheden en Europese agentschappen.

Met deze Europese strategie in de strijd tegen mensenhandel (2012-2016), spitst de Europese Commissie zich toe op concrete acties die de implementatie van Europese regelgeving ondersteunen.

Meer informatie, waaronder de officiële verklaringen bij de lancering van de Europese strategie, feiten, cijfers en getuigenissen kunnen worden geconsulteerd op de website van de Europese Commissie.

Publication Date:
do 20 sep 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: